• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Technische commissie

  Deze commissie zorgt voor de realisatie en uitvoering van het technisch plan. De technische commissie zorgt ervoor dat elk lid op zijn of haar niveau kan voetballen onder begeleiding van deskundige trainers. Prestaties zijn belangrijk maar staan niet voorop. Het plezier in het voetbal vinden wij belangrijker.

  De technische commissie bespreekt tenminste één keer per kwartaal de voortgang met het DB. De technische commissie is in oprichting

  Taken trainers en trainingen:

  • Draagt nieuwe trainers voor, monitort de kwaliteit van de trainers en trainingen en begeleidt (beginnende) trainers.

  Taken samenstelling elftallen:

  • Organiseert de indeling van de selectieteams senioren in overleg met de verantwoordelijke trainers.
  • Organiseert de indeling van de jeugd in overleg met de jeugdcommissie

  • Organiseert de indeling van de overige seniorenteams

  Taken medische verzorging:

  • Adviseert het Bestuur bij het aanstellen van verzorgers.
  • Monitort de kwaliteit van de verzorger(s)

 • Seizoen 2022-2023

  De nieuwe Voetbal Technische Commissie binnen SVO Buytenpark heeft, op verzoek van het bestuur, een Technisch Beleidsplan (PDF) opgesteld voor de periode 2022-2027. Het plan beschrijft bijna alles wat met jeugd- en seniorenvoetbal te maken heeft binnen onze vereniging.

  In het verlengde van dit plan heeft de Commissie ook een uitvoeringsplan voor de jeugd (PDF) opgesteld. Daarin staat beschreven op welke wijze SVO Buytenpark plezier en prestaties tijdens trainingen en wedstrijden nog verder wil verbeteren.

  Met beide plannen zet SVO Buytenpark een flinke stap vooruit in de ontwikkeling van de vereniging!

   

   

 • Selectiebeleid / Teamindeling

 • De voetbaltechnische organisatie (VTO) van svo Buytenpark streeft er ieder jaar naar om eind juni de voorlopige teamindelingen bekend te maken. Aan deze voorlopige indeling gaat een uitgebreid proces vooraf, waarbij vele verschillende partijen zijn betrokken, om zo tot een weloverwogen besluit te komen.

  Zoals iedereen verplicht is kan iedereen zich tot en met 31 mei bij svo Buytenpark zich afmelden als spelend lid. Om de teams aan te vullen of nieuwe teams te formeren kunnen de aspirant leden vanuit de wachtlijst toegevoegd worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je tot 15 juni over te laten schrijven naar je nieuwe vereniging. Het indelen van alle teams kan pas na deze datum beginnen.

  Het belangrijkste uitgangspunt bij het indelen hierbij is om voor elke jeugdspeler een passende, uitdagende en veilige omgeving te bieden waarin hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. In onderstaand bericht wordt nader toegelicht hoe het proces van de teamindeling is ingericht. Het onderstaand bericht is vastgesteld door de VTO en uiteindelijk het bestuur over onder genoemde zaken.

  Voor alle teams ligt de primaire verantwoordelijkheid van teamindeling bij het technisch kader (hoofd jeugdopleidingen, jeugdcoördinatoren en trainers). In de teams die geen ambitie hebben om hogerop te willen spelen worden selectiecriteria zoals vaardigheden, potentie, positie geleidelijk minder belangrijk voor het samenstellen van de teams. Factoren zoals voorkeur van de spelers, en willen samenspelen met vrienden(teams) spelen dan een steeds belangrijkere rol. De keuze/wens van spelers speelt een specifieke rol, we kunnen helaas niet aan alle wensen voldoen.

  Verschillende teams dienen voldoende spelers te hebben, niet te veel en niet te weinig. Dit kan soms lastige afwegingen opleveren en dat betekent dat niet iedereen altijd naar tevredenheid kan worden ingedeeld in het team van zijn of haar voorkeur.

  Vragen over, of toelichting op teamindeling

  Voor sommige kinderen kan de publicatie van de teamindeling een flinke teleurstelling zijn. Dat erkennen wij volledig. Na publicatie is er ruimte voor gesprekken om nadere uitleg te geven of vragen te beantwoorden van spelers/ouders over de teamindeling. Het initiatief voor het gesprek kan liggen bij de speler en/of ouder, maar ook bij de (hoofd)trainer. Er is in zo’n gesprek uiteraard ruimte voor vragen en recht op uitleg. Dit gesprek wordt bijgewoond de desbetreffende jeugdcoördinator, hoofd jeugdopleiding en indien noodzakelijk en een vertegenwoordiger van de jeugdcommissie.

 • Selectiecriteria

  Geboortejaar

  In principe wordt ingedeeld op geboortejaar, tenzij er goede redenen zijn om hiervan af te wijken (specifieke fysieke eigenschappen of technische vaardigheden, zie onder). 

  Eigenschappen en Vaardigheden

  • Technisch (functionele basistechnieken zoals dribbelen, passing, aanname, schieten, passeren, koppen)
  • Inzicht (bijvoorbeeld: positie kiezen, uitvoering van spelprincipes)
  • Fysiek (bijvoorbeeld: snelheid, lichtvoetigheid, atletisch, uithoudingsvermogen)
  • Mentaal (bijvoorbeeld: bereidheid, leerbaar, omgaan met tegenslag, teamspeler)

  - Potentie & ontwikkeling

  Niet alleen huidige eigenschappen maar ook de recente ontwikkelingen en te verwachten ontwikkeling die een speler gaat maken wordt meegewogen (potentie).

  Gedrag

  Aanhoudend of terugkerend negatief gedrag, zonder duidelijke verbetering, kan (tijdelijk) invloed hebben op de teamindeling. Positief gedrag, zoals leiderschapskwaliteiten, mentaliteit, coachbaarheid zal zeker ook worden meegewogen.

  - Positie

  Naarmate meer richting de bovenbouw wordt dit een steeds belangrijker onderdeel van selecteren. In de jongste onderbouw zal positie nog geen rol spelen in selecteren. In de loop van de onderbouw kan selectie gaan plaatvinden op “aanvallend ingesteld”, “verdedigend ingesteld”, “allrounder”, of keeper. In de loop van de middenbouw worden posities steeds belangrijker.