• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Privacy & Policy

 • sv Oosterheem hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. sv Oosterheem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als sv Oosterheem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Afschermen van jouw gegevens

  De KNVB heeft jouw gegevens afgeschermd. Wanneer je dit zo laat worden jouw gegevens niet op de Website en niet op de ClubTV getoond. Via de voetbal.nl app kun je het afschermen van jouw gegevens aanpassen. Er zijn dan 3 mogelijkheden:

  Normaal: Naam en foto worden getoond,
  Beperkt: Alleen de naam wordt getoond,
  Afgeschermd: geen gegevens te zien.

   

  Zie voor het wijzigen van het privacy niveau en van jouw gegevens de pagina Mijn Club.