• Welkom bij SVO Buytenpark

    de gezelligste voetbalvereniging
    van Zoetermeer
    SVO Buytenpark:
    Een leven lang voetballen!
  • Onze jongste vrijwilligers achter de bar slotfeest afgelopen zaterdag
  • Welkome hulp voor Fred en Marsha. De kinderen genieten zichtbaar.