• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Nieuwsbrief januari 2021: ALV Online via Teams op dinsdag 26 januari 2021
 • Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2021.


  Allereerst natuurlijk de beste wensen. We staan aan het begin van een periode dat moet leiden naar het nieuwe “normale” leven. We willen weer de dingen doen die een jaar geleden nog zo vanzelfsprekend leken. Daar hoort voetballen ook bij. We zijn nog niet zover maar we hebben er vertrouwen in dat ergens in de lente het stoplicht op groen springt. Dat we weer mogen trainen en dat de KNVB de competitie hervat. Echte wedstrijden spelen… Wat zou dat mooi zijn!

  Ondertussen is het zaak om de vereniging overeind te houden. We missen belangrijke inkomsten terwijl de lasten doorlopen. Achter de schermen werkt het bestuur hard om alles te doen wat noodzakelijk is om SV Oosterheem door deze crisis te loodsen. Daarbij is het ontzettend belangrijk dat de leden, jullie dus, begrip hebben voor de situatie en lid blijven van onze mooie vereniging.

  De Penningmeester ontvangt af-en-toe een vraag over de contributie. Waarom moet deze betaald worden terwijl er niet gevoetbald mag worden? Hier hebben wij begrip voor maar de vereniging houdt de leden wel aan haar betaalplicht. De contributies zijn op dit moment de enige inkomsten en keihard nodig om de verenging in stand te houden.

  We zullen dit toelichten in de Algemene Leden Vergadering die plaatsvindt op dinsdag 26 januari a.s. De ALV zal digitaal plaatsvinden, via Microsoft Teams. In deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging met de agenda en het verzoek om u aan te melden.

  Wij zullen in de ALV uitgebreid ingaan op het afgelopen seizoen maar natuurlijk ook op het lopend seizoen. Hoe staan we ervoor? Waar zijn we mee bezig? Wat is het perspectief? Wij zullen uw vragen beantwoorden vanuit een volledige transparantie en nodigen u van harte uit om de vergadering bij te wonen. 

  In de ALV wordt ook de voorgenomen naamswijziging ingebracht. Wij zijn SV Oosterheem en zullen dat altijd blijven. Alleen zal de naam SV Oosterheem in een iets andere vorm in de nieuwe naam van onze vereniging terugkomen. Wij willen het plan graag met u delen. Spannend toch? Uiteindelijk bepaalt de ALV de nieuwe naam.

  De ALV zijn jullie, wij, onze leden, SV Oosterheem!

  Het bestuur van SV Oosterheem.

  -----

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van SVO laat via deze mededeling weten dat de ALV definitief op 26 januari a.s. zal plaatsvinden. Door de lopende maatregelen m.b.t. COVID19 zal de vergadering georganiseerd worden via Microsoft Teams (digitaal). Een fysieke bijeenkomst zit er helaas niet in.

  Om deel te nemen aan de ALV dient u zich van te voren aan te melden door een mail te sturen aan de penningmeester ( penningmeester@svoosterheem.nl )
  Na aanmelding ontvangt u een link waarmee u toegang krijgt tot de vergadering.

  dinsdag 26 januari 2021
  Aanvang: 20.00 uur
  (Digitale) zaal open om 19.45 uur


  Klik op hier om toegang te krijgen tot Teams. 


  AGENDA

  1. Opening en jaarverslag van de voorzitter

  2. Vasstellen notulen vorig ALV

  3. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar

  4. Verslag van de kascommissie

  5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten lasten

  6. Vaststellen van de contributies

  7. Vaststellen van de begroting

  8. Benoeming bestuursleden; Philip Bras is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar

  9. Verslag diverse commissies

  10. Naamswijziging vereniging

  11. Rondvraag