• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Aanmelden als lid van SVO Buytenpark

  Welkom bij de gezelligste voetbalvereniging van Zoetermeer, SVO Buytenpark. We zitten in de wijk Buytenweg nabij Snowworld.
  Je kunt hier inschrijven voor het lidmaatschap van spelend lid, maar ook kun je je inschrijven als vrijwilliger.

  ******

  LET OP! We hebben momenteel een LEDENSTOP VOOR JEUGDLEDEN. Als je je aanmeldt via onderstaande link, kom je automatisch op onze wachtlijst terecht. Dit geldt alleen voor jeugdleden.

  ******  Wat moet ik betalen?

  - Contributie. Dit is afhankelijk van je lidmaatschap en leeftijd: contributieoverzicht.

  - Vrijwilligersbijdrage. Het afkoopbedrag voor vrijwilligerswerkzaamheden is vastgesteld op € 30,-. Zaalvoetballers hoeven geen vrijwilligersbijdrage te betalen.

  - Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,-

  Daarnaast moet je zelf het tenue (en eventuele andere kleding) bestellen via Van Duijn Sport. Zij verkopen onze SVO Buytenpark kledinglijn.

  Hoe kan ik betalen?

  - Incasso. Dit kan in termijnen.

  - Zoetermeerpas. Wanneer je voor het betalen van de contributie gebruik wilt maken van de Zoetermeerpas dan kun je een afspraak maken met de Penningmeester om het saldo te laten scannen. Stuur een mailtje naar: penningmeester@svobuytenpark.nl.

  Het beschikbare saldo van de Zoetermeerpas zal dan verrekend worden met de contributie die op de factuur vermeld staat. Op de factuur ontstaat dan een creditbedrag met omschrijving: Verrekening Zoetermeerpas. Het kan zijn dat na deze verrekening nog een restantbedrag betaald moet worden. Dit kun je op de factuur zien.

   www.zoetermeerpas.nl

   

  Nog vragen?

  Kom je er niet uit, stuur dan een email naar ledenadministratie@svobuytenpark.nl. Voor vragen over de jeugd, stuur dan een e-mailtje naar jeugd@svobuytenpark.nl.

 • Dit moet je weten.

  Machtiging Contributie-inning
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv Oosterheem om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00 en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van het kwartaal afgeschreven door ClubCollect. Bij opzegging van het lidmaatschap zal SVO Buytenpark de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie@svobuytenpark.nl

  Privacy & Veiligheid
  Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor SVO Buytenpark belangrijk. Hoe wij de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.