• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Aanmelden als (aspirant) lid van SVO Buytenpark

  Welkom bij de gezelligste voetbalvereniging van Zoetermeer, SVO Buytenpark. We zitten in de wijk Buytenweg nabij Snowworld.

  Voor de zomerstop hebben we geprobeerd alle leden in te delen. Dit is uiteindelijk gelukt! Toch zien wij als vereniging dat de teams met alle nieuwe aanmeldingen weer goed vollopen. Met name bij je jeugd blijven we groeien.

  Voor de vereniging een fantastisch compliment. Hier spreekt vertrouwen uit en dat merken wij ook uit de vele gesprekken die wij voeren met de spelers, ouders en trainers. SVO Buytenpark voelt als een warm bad. De vereniging richt zich natuurlijk op prestaties en het verbeteren van alle spelers op elk niveau. Toch blijft plezier bij ons het belangrijkste, want zonder plezier kan een speler zich ook niet verbeteren.

  Ledenstop; toch inschrijven als aspirant lid!

  Helaas hebben wij met de recente groei de afgelopen weken moeten besluiten even pas op de plaats te maken. Voor de jeugd hebben wij momenteel voor de meeste teams een ledenstop. Dit, zodat wij de kwaliteit binnen de vereniging kunnen blijven waarborgen. Een team bestaat namelijk niet alleen uit voldoende spelers. Zeker niet. Ook de randvoorwaarden eromheen dienen zo goed mogelijk ingevuld te worden. Denk hierbij aan goede trainers, begeleiding, spelbegeleiders, scheidsrechters en betrokken ouders. Als SVO Buytenpark willen wij al deze voetbalzaken goed geregeld hebben willen wij spelers definitief inschrijven.

  Toch willen wij jullie vragen als jou zoon/dochter zich wil inschrijven dit via de site toch te doen. Alle nieuwe leden plaatsen wij op de wachtlijst en registreren wij als aspirant lid. Mocht er een plekje zijn bij een team, dan nemen wij direct contact op met de betreffende ouder. Ook kan het zijn dat wij leden eerst uitnodigen voor een of twee proeftrainingen. Dit om alvast een eerste inschatting te maken op welke voetballeeftijd en niveau wij het kind later kunnen indelen. Ook kunnen wij als vereniging alvast nader kennis maken met de ouder(s) van het kind. Dit vinden wij als vereniging net zo belangrijk.

  Wordt vrijwilliger bij SVO Buytenpark

  Ook als je als ouder of familielid van een speler interesse hebt om bijvoorbeeld trainer, scheidsrechter of lid van jeugdcommissie te worden kan je dit kenbaar maken. Bij het inschrijven van jouw kind kan je dit vermelden bij de “overige vragen” of in het opmerkingenveld.

  Vrijwilligers zijn voor een vereniging ontzettend belangrijk en onmisbaar. Daar hebben wij er nooit genoeg van. Wil je meer informatie of even telefonisch contact met een van onze coördinatoren, dan kan je ook een email sturen aan jeugd@svobuytenpark.nl

  Overige informatie lidmaatschap


  Contributie. Dit is afhankelijk van je lidmaatschap en leeftijd: contributieoverzicht.

  Vrijwilligersbijdrage. Het afkoopbedrag voor vrijwilligerswerkzaamheden is vastgesteld op € 40,-. Zaalvoetballers hoeven geen vrijwilligersbijdrage te betalen.

  Inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 10,-

  Daarnaast moet je zelf het tenue (en eventuele andere kleding) bestellen via Van Duijn Sport. Zij verkopen onze SVO Buytenpark kledinglijn.

  Hoe kan ik betalen?

  Incasso. Dit kan in termijnen.

  Zoetermeerpas. Wanneer je voor het betalen van de contributie gebruik wilt maken van de Zoetermeerpas dan kun je een afspraak maken met de Penningmeester om het saldo te laten scannen. Stuur een mailtje naar: penningmeester@svobuytenpark.nl.

  Het beschikbare saldo van de Zoetermeerpas zal dan verrekend worden met de contributie die op de factuur vermeld staat. Op de factuur ontstaat dan een creditbedrag met omschrijving: Verrekening Zoetermeerpas. Het kan zijn dat na deze verrekening nog een restantbedrag betaald moet worden. Dit kun je op de factuur zien.

   www.zoetermeerpas.nl

   

  Nog vragen?

  Kom je er niet uit, stuur dan een email naar ledenadministratie@svobuytenpark.nl. Voor vragen over de jeugd, stuur dan een e-mailtje naar jeugd@svobuytenpark.nl. Onze jeugdcoördinatoren zijn Michael (JO7 t/m JO10), Izak (JO11 t/m JO14) en Jasper (JO15 t/m JO19).

 • Dit moet je weten.

  Machtiging Contributie-inning
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv Oosterheem om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00 en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van het kwartaal afgeschreven door ClubCollect. Bij opzegging van het lidmaatschap zal SVO Buytenpark de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie@svobuytenpark.nl

  Privacy & Veiligheid
  Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor SVO Buytenpark belangrijk. Hoe wij de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.