• Welkom bij sv Oosterheem

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  sv Oosterheem:
  Een leven lang voetballen!
 • Aanmelden als lid van SVO

  Welkom bij de gezelligste voetbalvereniging van Zoetermeer, sv Oosterheem.  We zitten echter niet in de wijk Oosterheem, maar in de wijk Buytenweg nabij Snowworld.
  Je kunt hier inschrijven voor het lidmaatschap van spelend lid, maar ook kun je je inschrijven als vrijwilliger voor bv jeugdbegeleiding.
  Lees eerst de tips en voorwaarden op deze pagina door. Onderaan kun je je daarna inschrijven.
   
  Zoetermeerpas.
  Wanneer je voor het betalen van de contributie gebruik wilt maken van de Zoetermeerpas kun je de kortingsbonnen 3 en 4 op een dinsdagavond inleveren bij de jeugdcommissie. Na controle van de Zoetermeerpas krijg je een bewijsje mee dat je de bonnen hebt ingeleverd. 

  De ZoetermeerPas is geldig vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Informatie over de Zoetermeerpas is beschikbaar via onderstaande links.

  https://www.zoetermeer.nl/inwoners/zoetermeerpas-wat-kunt-u-ermee-doen_46184/

  https://www.zoetermeer.nl/inwoners/zoetermeerpas-activiteiten-met-voordeelcheque_46191/

  De Zoetermeerpas gaat digitaal, clck hier voor meer informatie.

  Vrijwilligersbijdrage.
  Het afkoopbedrag voor vrijwilligerswerkzaamheden is vastgesteld op € 30,- Smurfen en Zaalvoetballers hoeven geen vrijwilligersbijdrage te betalen. 

  Slapend lid.
  Heb je, als seniorlid, niet elk weekend tijd om te voetballen dan is het mogelijk om je in te schrijven als "Slapend lid".  

  De voorwaarden hiervan zijn:
  - het team waarvoor je je inschrijft dient minimaal 15 volwaardige spelers ingeschreven te hebben aan het begin van het seizoen.
  - je betaalt een gereduceerd tarief aan contributie.
  - je mag maximaal 10 competitiewedstrijden per seizoen meespelen.
   

  Kleding verkoop.
  Leverancier van onze kleding is "Robey". Zij zullen de komende jaren onze partner blijven. Deze kleding is te koop via de webshop van "Duijn-teamsport". Klik hier voor verderer informatie.

  Inschrijfgeld.
  Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-

  Kom je er niet uit, stuur dan een email naar de ledenadministratie.
               
   
   

   

 • Dit moet je weten.

  Machtiging Contributie-inning
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan sv Oosterheem om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per kwartaal*/jaar*, inschrijfgeld €10,00 en boetes automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van het kwartaal afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal sv Oosterheem de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk te gebeuren via ledenadministratie@svoosterheem.nl

  Privacy & Veiligheid
  Als voetballer wordt je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor sv Oosterheem belangrijk. Hoe wij de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.