• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Onze club SVO Buytenpark maakt de afgelopen jaren een mooie groei door met veel nieuwe leden. Schitterend natuurlijk om te zien hoe wij onze sociaal maatschappelijke functie in Zoetermeer bekleden en steeds meer leden, van jong tot oud, hun geliefde spelletje voetbal kunnen spelen.

  De groei in ledenaantal en nieuwe teams heeft er toe geleid dat we op dit moment ook een deel van veld 3 moeten gebruiken om onze wedstrijden op te spelen. 

  Met een delegatie van het bestuur en de asset manager van de gemeente Zoetermeer zijn afgelopen weken gesprekken geweest hoe we dit 3e veld structureel kunnen verbeteren. Denk hierbij aan afrastering, drainage en de kwaliteit van het veld. De gemeente heeft aangegeven dat dit hun aandacht heeft, maar de besluitvorming zal zeker nog wel nodig zijn om aan onze behoefte en wensen te kunnen voldoen.

  Deze besluitvorming heeft even tijd nodig en er is nog niks besloten. Wel heeft de aandacht van het bestuur en de gemeente. In de tussentijd is het roeien met de riemen die wij hebben, maar vragen wij voor jullie begrip.

  Bestuur SVO Buytenpark