• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Inning van de contributie

  SVO Buytenpark werkt voor de inning van de contributies samen met "Club Collect". Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat de inning van de contributies verbeterd- , vereenvoudigd-  en versneld werd. Club Collect ontwikkelt regelmatig nieuwe toepassingen in de applicatie waardoor het voor de penningmeester "eenvoudiger" wordt om de contributies te innen.

  Zoals jullie zullen begrijpen zijn de contributie inkomsten enorm belangrijk. Alleen met tijdige betaling hiervan kan de vereniging op zijn beurt aan haar verplichtingen voldoen.

  De contributie kan uitsluitend via Club Collect betaald worden, zoals besproken en akkoord bevonden in de Algemene Leden Vergadering. Bij betaling met Zoetermeerbonnen (zie hieronder) zal het factuurbedrag verlaagd worden zodat alleen het restant nog via Club Collect betaald hoeft te worden.

  Voor de start van het seizoen ontvang je de contributie-factuur per email. De betaling kan in één keer, of maximaal in vier termijnen (per kwartaal). Bij een gespreide betaling wordt per termijn één euro incassokosten in rekening gebracht. De wijze van betaling kun je zelf aangeven via de link uit de e-mail met het betaalverzoek.

  Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie te voldoen met de Zoetermeerpas. Stuur hiervoor  een foto van de Zoetermeerpas naar penningmeester@svobuytenpark.nl. Doe dit gelijk zodra de trainingen van het nieuwe seizoen weer zijn begonnen.  

  De afgelopen periode heeft de vereniging veel tijd en aandacht besteed aan het bijwerken van de ledenadministratie zodat de contributies op de juiste manier geïncasseerd kunnen worden. Wij zijn ons er echter van bewust dat, ondanks deze zorg, niet alles juist verwerkt zou kunnen zijn. Wanneer dit voor jou geldt, dan willen wij je verzoeken om dit direct kenbaar te maken zodat wij onze bestanden hierop kunnen aanpassen. Je kunt dit doen via ledenadministratie@svoosterheem.nl. Je kunt de wijzigingen ook direct in jouw eigen omgeving van de KNVB aanbrengen. Dit kun je doen via de Voetbal.nl app of via de website (Mijn Club).

  Ook SVO Buytenpark ontkomt niet aan een kleine aanpassing van de contributies t.o.v. het afgelopen seizoen in verband met de stijgende kosten.

  De vrijwilligersbijdrage bedraagt 40 euro per seizoen en zal ook via de contributie-factuur in rekening gebracht worden. Deze vergoeding is nodig om kosten voor de schoonmaak van de kleedkamers en de kantine te betalen. Daarnaast ontvangen de mensen die bardiensten draaien een vergoeding. Deze wordt ook uit de vrijwilligersbijdrage betaald.

  Het overzicht van de contributies en de vrijwilligersvergoeding kun je vinden op deze pagina.

   

 •  

   

  Tot slot:

  Zoals in het bericht van Club Collect aangegeven zal worden, kun je voor vragen over de hoogte van de nota direct een vraag stellen via jouw persoonlijke Club Collect betaalpagina. Wij streven ernaar om hier dan binnen 48 uur een reactie op te geven.

  Wanneer u vragen heeft over deze brief en/of over de contributies dan kunt u de vraag uitsluitend per mail richten aan de penningmeester