• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Inning van de contributie

  Beste leden van SV Oosterheem,

  Net als de afgelopen seizoenen werkt SV Oosterheem voor de inning van de contributies samen met "Club Collect". Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat de inning van de contributies verbeterd- , vereenvoudigd-  en versneld werd. Club Collect ontwikkelt regelmatig nieuwe toepassingen in de applicatie waardoor het voor de penningmeester "eenvoudiger" wordt om de contributies te innen.

  Zoals jullie zullen begrijpen zijn de contributie inkomsten enorm belangrijk. Alleen met tijdige betaling hiervan kan de vereniging op zijn beurt aan haar verplichtingen voldoen.

  Anders dan in de vorige seizoenen kan de contributie nog uitsluitend via Club Collect betaald worden. Dit is besproken en akkoord bevonden in de Algemene Leden Vergadering. Bij betaling met Zoetermeerbonnen (zie hieronder) zal het factuurbedrag verlaagd worden zodat alleen het restant nog via Club Collect betaald hoeft te worden.

  In week 29 hebben jullie van Club Collect een bericht ontvangen met het verzoek tot betaling. Dit bericht hebben jullie per email ontvangen of in een Sms-bericht. De betaling kan in één keer, of in vier termijnen (per kwartaal). Bij een gespreide betaling wordt per termijn één euro incassokosten in rekening gebracht.

  In het betaalverzoek staat een link naar jouw persoonlijke betaalpagina waarin je dit kunt aangeven. 

  Uiteraard is het ook mogelijk om de contributie te voldoen met de Zoetermeerpas. Stuur hiervoor  een foto van de Zoetermeerpas naar penningmeester@svobuytenpark.nl. Doe dit gelijk zodra de trainingen van het nieuwe seizoen weer zijn begonnen.  

  De afgelopen periode heeft de vereniging veel tijd en aandacht besteed aan het bijwerken van de ledenadministratie zodat de contributies op de juiste manier geïncasseerd kunnen worden. Wij zijn ons er echter van bewust dat, ondanks deze zorg, niet alles juist verwerkt zou kunnen zijn. Wanneer dit voor jou geldt, dan willen wij je verzoeken om dit direct kenbaar te maken zodat wij onze bestanden hierop kunnen aanpassen. Je kunt dit doen via ledenadministratie@svoosterheem.nl. Je kunt de wijzigingen ook direct in jouw eigen omgeving van de KNVB aanbrengen. Dit kun je doen via de Voetbal.nl app of via de website (Mijn Club).

  Het overzicht van de contributies en de vrijwilligersvergoeding kun je vinden op deze pagina.

   

 •  

   

  Tot slot:

  Zoals in het bericht van Club Collect aangegeven zal worden, kun je voor vragen over de hoogte van de nota direct een vraag stellen via jouw persoonlijke Club Collect betaalpagina. Wij streven ernaar om hier dan binnen 48 uur een reactie op te geven.

  Wanneer u vragen heeft over deze brief en/of over de contributies dan kunt u de vraag uitsluitend per mail richten aan de penningmeester