• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Dit jaar hebben we elke eerste dinsdag van de maand bestuursvergaderingen gepland. We gaan niet vergaderen om het vergaderen, dus als er een keertje geen agendapunten zijn, zal het die keer niet doorgaan. 

  Daarnaast hebben we één keer per kwartaal missie en visie vergaderingen gepland om onze langetermijnvisie in de gaten te houden en eventueel bij te stellen.

  Wil jij iets op de agenda zetten van het bestuur? Dat kan! Stuur een e-mailtje naar secretaris@svobuytenpark.nl of spreek één van de bestuursleden persoonlijk aan.