• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Alcohol beleid

  SV Oosterheem moet zich aan het alcoholbeleid houden dat door de KNVB is vastgesteld.

  De reden is het structureel geweld op en rond de velden. Dit wordt o.a. veroorzaakt door alcoholgebruik waardoor remmingen eerder wegvallen en grenzen sneller worden overschreden. Niet bij sv Oosterheem natuurlijk maar vooral bij onze grotere broers. En wat voor hen geldt, geldt ook voor ons! 

  Samengevat houdt het aangepaste alcohol beleid in:

  De vereniging had al lang als plicht het alcoholgebruik per bezoeker in de gaten houden. Denk aan het aantal genuttigde glazen per bezoeker.

  • Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
  • Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Niet alleen bij een topper van de zaterdag-1 maar ook bij een wedstrijd van de overeige zaterdag teams waar minder publiek staat te kijken.
  • Er wordt door de KNVB gecontroleerd. In het uiterste geval kunnen overtredingen leiden tot een tuchtzaak, SV Oosterheem kan worden gestraft en onze Zaterdag- kan wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.
  • Na afloop van de wedstrijden kan flexibeler worden omgesprongen met de verkoop van dranken.  Tevens is per 1 januari 2014 de Drank- en Horecawet gewijzigd en gelden er strengere regels voor personen onder de 18 jaar.