• Welkom bij SVO Buytenpark

  de gezelligste voetbalvereniging
  van Zoetermeer
  SVO Buytenpark:
  Een leven lang voetballen!
 • Aannamebeleid vrijwilligers

  Elke vrijwilliger die zich aanmeldt bij onze vereniging moet zich welkom voelen. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de wederzijdse verwachtingen zijn: qua werkzaamheden, qua ondersteuning en qua gedrag. Tenslotte moet de vrijwilliger zich gedurende de hele periode gesteund voelen door de club.

  1.      Kennismakingsgesprek

  Het kennismakingsgesprek bestaat tenminste uit:

  -         Voorstelrondje

  -         Vertellen wat we verwachten van de vrijwilliger wat de werkzaamheden betreft

  -         Vertellen aan de vrijwilliger wat we verwachten qua gedrag, door de vrijwilliger op de gedragscodes van de vereniging te wijzen (VOG, natrekken referenties etc).

  -         Vragen wat de verwachtingen zijn van de vrijwilliger

  -         Aangeven bij wie de vrijwilliger terechtkan voor vragen over de werkzaamheden (bijv. commissievoorzitter) of over de club algemeen (bijv. vrijwilligerscoördinator)

   

  2.      Evaluatie (zonder vrijwilliger)

  -         Is de vrijwilliger geschikt voor de werkzaamheden?

  -         Zijn er referenties nodig?

  -         Moet er een VOG worden klaargezet voor deze vrijwilliger? Zo ja, welk profiel?

   

  3.      Terugkoppeling aan vrijwilliger

  -         Wat was zijn of haar indruk van het gesprek en de club?

  -         “Welkom heten bij de club” of aangeven waarom wij deze vrijwilliger minder geschikt vinden voor deze werkzaamheden.

   

  4.      Tussentijdse feedback

  -         Na 2 maanden zal de vrijwilligerscoördinator contact opnemen met de vrijwilliger.

  -         We gaan onder andere kijken of er behoefte is aan bijscholing of extra uitleg.

   

  5.      Exitgesprek

  Als de vrijwilliger besluit te stoppen, voeren we altijd even een gesprek om te bedanken en te achterhalen waarom de vrijwilliger gestopt is.

   

  ___

  Versie 1.0 – RBvL 2021